EUROPAPARLAMENTET

De europæiske traktater har givet Europarlamentet en bred vifte af beføjelser og Europarlamentet er sammen med rådet istand til at lovgive for medlemslandene.

Parlamentsforsamlingen udgøres af 705 MEP’er (Member of the European Parlament), – der vælges ved direkte valg hvert femte år.

Danmark har 14 pladser i EU-parlamentet, og pladserne er fordelt over forskellige politiske partier.

Socialdemokratiet fik ved sidste valg til europaparlamentet 3 af pladser.

Hvem, der varetager Danmarks interesser i EU, kan ses ved at følge dette link:

https://www.europarl.europa.eu/meps/da/search/advanced?name=&countryCode=DK

Socialdemokrat Niels Fuglsang er valgt i region Midtjylland og er en jævnligt gæst på Skiveegnen.

Mere om EU kan findes på https://www.europarl.europa.eu/portal/da.

Ligesom der er information at hente på nedenstående links:

https://www.eu.dk/
Folketingets EU-oplysning

https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/euu
Europa-udvalget i Folketinget med politikere.

https://www.socialistsanddemocrats.eu/
Den Socialdemokratiske gruppe i Europarlamentet, S&D.

https://www.europarl.europa.eu/portal/da
Europa Parlamentets hjemmeside med links til alle politikere, grupper, udvalg osv.