Regionsrådet:

REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland er en stor organisation med tre hovedopgaver.

Hovedopgaverne er fordelt på velfærd omfattende sundhed og hospitaler og specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede, samt udvikling af vækst i regionen.

Løsning af opgaverne understøttes af forskellige specialiserede stabe.

Region Midtjyllands hjemmeside kan der linkes til via www.rm.dk.

Regionen er en politisk styret organisation, og regionspolitikken står der mere om her, hvorfra også de forskellige udvalg kan findes:

Læs mere

Skive Kredsen fik desværre ikke genvalgt en repræsentant til regionsrådet ved valget 2021.