REGERINGEN, MINISTER og MINISTERIER:

Regeringens ministre leder via deres ministerier landet. Det skal ske i henhold til de love, Folketinget har vedtaget. Regeringen har stor indflydelse på de love, der vedtages i Folketinget, da det primært er regeringen, der stiller med forslag til vedtagelse af nye love.

Læs mere om regeringen og ministerierne på de nedenstående link:

Regeringen: https://www.ft.dk/da/folkestyret/regeringen

Regeringen: https://www.regeringen.dk/

Ministre i regeringen: https://www.ft.dk/da/medlemmer/regeringen
(Ved den viste minister er der mulighed for at klikke videre til de enkelte ministerier)

 

Folketinget:

Folketinget er Danmarks lovgivende forsamling og udgøres af ialt 179 folketingsmedlemmer.

Af disse er 175 valgt i Danmark, 2 er valgt på Færøerne og 2 er valgt på Grønland.

Folketinget vedtager al lovgivning og har derudover til opgave at kontrollere, at regeringen, den udøvende magt, fører Folketingets love ud i livet, sådan som de var tænkt ved vedtagelsen.

Desuden vedtager Folketinget hvert år et budget for staten. Det er Finansloven, som er årets vigtigste lov.

Forsiden af Folketingets hjemmeside kan der linkes til her www.ft.dk.

Fakta og information om Folkestyret findes på dette link https://www.ft.dk/da/folkestyret.

Anne Paulin, som er valgt i Skive Kredsen/Skive Kommune, kan du læse mere om på følgende links:

https://www.annepaulin.dk/

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/a/anne-paulin

https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/anne-paulin/