Kommunalvalg

Kommunalvalg skal i henhold til lov om kommunale og regionale valg afholdes hvert 4. år.

Hvornår er der valg? 

Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. 

Det næste kommunale og regionale valg afholdes tirsdag den 18. november 2025.

Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år.

Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

Mandaterne bortfalder således først, når nyvalg har fundet sted.

Forud for hvert kommunalvalg afholder Socialdemokratiet i Skive Kommune en generalforsamling, hvor valgproceduren for det kommende kommunalvalg bliver vedtaget.

Læs mere

Regionsrådsvalg

Regionsrådsvalg skal i henhold til lov om kommunale og regionale valg afholdes hvert 4. år.

Hvornår er der valg? 

Det kommunale og regionale valg finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. 

Det næste kommunale og regionale valg afholdes tirsdag den 18. november 2025.

Medlemmerne af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år.

Valgperioden regnes fra 1. januar, og samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

Mandaterne bortfalder således først, når nyvalg har fundet sted.

Forud for hvert regionsrådsvalg afholder Socialdemokratiet i Skive Kommune en generalforsamling, hvor valgproceduren for det kommende regionsrådsvalg bliver vedtaget.

Læs mere

Folketingsvalg

Folketingets medlemmer vælges ifølge grundloven for 4 år. Statsministeren kan dog til enhver tid udskrive nyvalg til Folketinget.

Der vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Du kan finde yderligere information om Folketingsvalg herunder.

Læs mere

Europa-Parlamentsvalg

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i maj eller juni måned i EU’s medlemsstater.

Det seneste Europa-Parlamentsvalg i Danmark blev afholdt søndag den 26. maj 2019, hvor der blev valgt 14 medlemmer. Danmark har 14 ud af de 705 medlemmer i Europa-Parlamentet.

Det næste Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal afholdes i 2024.

Du kan finde yderligere information om Europa-Parlamentsvalg herunder:

Læs mere