125 År

Den historiske del af formandens beretning ved generalforsamlingen den 22. februar 2023 v/ formand Marianne Fløe Fejerskov:


Netop i disse dage for 125 år siden i 1898 blev vores partiforening stiftet –
dengang med navnet Socialdemokratisk forening for Skive og Omegn.
I den anledning har jeg valgt nogle nedslag i vores historie som indledning til min beretning i dag.
Foreningen lejede lokale i Skive Afholdshjem i Thinggade 6, og kort tid efter blev der stiftet partiforeninger i Midtsalling, Glyngøre og Rødding og i Landsogn-Resen.
I 30-erne var partiarbejdet – som nu – mangfoldigt og tidskrævende.
Der var 7 bestyrelsesmedlemmer og de løste en række forskelligartede opgaver:

2 var repræsentanter i Skive Socialdemokrats lokalkomite.
2 var valgt til fællesbestyrelsen,
2 til ungdomshjemsudvalget,
1 til oplysningsudvalget,
1 til DSU,
3 til festudvalget,
2 til byrådsgruppens møder,
7 til fællesbageriets bestyrelse og
2 til Kooperativt Samvirke.

Der afholdes møder om nazismen og kommunismen, om Tyskland, Spanien og Finland, indsamlinger til politiske flygtninge, studiekredse om den hjemlige landspolitik, byrådspolitikken i Skive, og medlemspleje som lotterispil, sommerudflugter ”gammelmandsballer” og juletræsfester. På første generalforsamling efter krigen kunne kasserer Peter Kjærgaard oplyse, at i løbet af besættelsen havde der været en medlemsfremgang på 403, således at der nu var 1455 medlemmer.

I 60-erne flyttede fabrikkerne Metallic og EVA fra Sjælland til Skive og da forlød det, at selv om der var flere byer, der havde vist interesse, så var Skive den eneste by, der havde sendt sin borgmester og kommunaldirektør. for at ”sælge” Skive. Derfor blev Skive valgt.

Og i 80`erne – ”Ingen skal påstå, at der ikke sker fornyelse i Socialdemokratiet i Skive”
Dette var ordene i medlemsbladet kaldet Lokal Nyt i 1982. Indenfor det sidste halve år havde vi fået ny borgmester, ny folketingskandidat, ny partiformand og ny partibestyrelse. Fornyelsen og den nye generation bragte også andre holdninger ind i partidebatten. Det kom til udtryk i den arbejdsmåde, der blev indført i partiet, som udarbejdelse af valgprogram og flere åbne medlemsmøder. Nu talte man også om betydningen af et levende kulturliv – bibliotek og haller.

Og miljøområdet blev et centralt område. Der blev investeret over 100 mill. i en renere Limfjord. Første prioritet var dog stadig bekæmpelse af arbejdsløshed og udbygning af det sociale sikkerhedsnet. Gennem tiden er mange gode socialdemokrater blevet valgt ind i bestyrelsen, i byrådet og været borgmestre, så for at bringe mit lille tilbageblik af vores historie frem i tiden, vil jeg nævne bestyrelsesformænd som Henning Hansen, Børge Rasmussen, Niels Ole D. Nielsen og Laila Munk Sørensen, byrådsmedlemmer som Niels Odgaard, Børge Rasmussen, Kurt Bertelsen, Jørgen Breum Hansen og Ove Bjerring og i Folketinget navne som Anna-Marie Hansen og Anne Paulin.
Og med Anne bringes min beretning helt frem til nutiden.