Generalforsamlingen beslutter opstillings- og valgregler for spidskandidat, regionrådskandidat og kandidater og godkender nedenstående valgprocedurer, samt vælger kandidatudvalg.

Valg af kandidatudvalg

Forud for ethvert valg nedsættes et kandidatudvalg.

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover skal generalforsamlingen beslutte, hvem der i øvrigt skal sidde i kandidatudvalget.

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag.

Valgprocedure for KV og RV 2021

Generalforsamlingen (Den kompetente forsamling) beslutter opstillings- og afstemningsregler for KV/RV 2021.

Alle medlemmer af Socialdemokratiet i Skive Kommune kan være med til at opstille kandidater til Kommunal- og Regionrådsvalg 2021.

Kun medlemmer bosiddende i Skive Kommune har stemmeret ved opstillingsgeneralforsamling/ urafstemning.

Kun medlemmer bosiddende i Skive Kommune kan stille op til Kommunal- og Regionrådsvalget.


Kommunalvalg:

Det foreslås, at der anvendes sideordnet opstilling for valg af kandidater til Kommunalvalg 2021.

Det foreslås, at opstillingsprioritering på den socialdemokratiske liste foretages på et opstillingsmøde.


Regionsvalg:

Regionsbestyrelsen har anmodet hver kreds om, at der opstilles to kandidater til Regionsvalget i 2021.

(da der ikke har været Repræsentantskabsmøde endnu i 2020 gælder proceduren fra sidst stadig )