Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Stine Esther Christensen, den 18. august 2021.

Vi har desværre gennem den seneste tid været vidne til, at Dania har mistet én uddannelse, Læreruddannelsen i Skive har et fald i antal ansøgere og varmehænder kommer til at mangle i nærmeste fremtid. Kreative tanker skal tænkes NU!

Vi bliver nødt til at se på nye muligheder for at bevare Skive som uddannelsesby og uddannelseskommune.

En af de muligheder kan være nye samarbejdsmodeller. For ligger der muligheder gemt i etablering af satellituddannelser i Skive i et samarbejde med universiteterne? Måske der sågar kan være plads til uddannelserne i nogle af VIAs lokaler på Dalgas Alle.

Kan folkeskolerne i en bredere forstand samarbejde med læreruddannelsen, så det bliver noget særligt at tage læreruddannelsen i Skive? F.eks. at lærerstuderende kan være skolestartsvenner for de børn, som er i risikogruppe for en dårligere skolestart.

Kan vi se på mulighederne for at der skabes fritidsjobs for unge mellem 13 – 17 år på kommunens arbejdspladser herunder f.eks. i ældreplejen?

Jeg har ikke den endelige løsning. Men en ting er sikkert, gør vi som vi plejer udvikler vi ikke.  Og så skal der lægges et utrættelig pres på Ministeriet, for vi skal ikke i Skive Kommune acceptere en skævvridning af uddannelsesudbuddet.