Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Stine Esther Christensen, den. 24. august 2021

Opgør med strukturen

Vi skal være endnu bedre til at skabe en samlet og helhedsorienteret indsats, når det handler om at bringe vores unge på kanten af job og uddannelse tættere på et liv med selvforsørgelse. Lad os tænke nyt og anderledes. Lad os gøre op med strukturen i kommunen.

Kan vi f.eks. effektivisere den Kommunale Ungeindsats, så de involverede medarbejdere deler kontor? Kan den kommunale ungeindsats ikke lige så vel være placeret i et ungdomsmiljø? Et ungdomsmiljø hvor den unge kan motiveres, inspireres og udvikles.

Selvom antallet af unge på uddannelseshjælp pt. er faldende i Skive Kommune, skal vi blive ved med at tænke forebyggende. For unge hører ikke til på kommunen, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at skabe nye fortællinger – vi skal bryde mønstre.  

Jeg går ind for at etablere et samlet ungespor. Et spor hvor vi samler ekspertisen, udvikler og styrker det tværfaglige samarbejde. Det er på tide at systemet moderniseres og indpasser sig omverdenen og ikke omvendt.