Debatindlæg i Skive Folkeblad

Af Anne Paulin 22. september 2021

Hvis vi skal løse fremtidens udfordringer, skal vi investere i løsningerne i dag.

Og det er netop fremtiden, som den socialdemokratiske regering adresserer i udspillet “Danmark kan mere,”.

Som klimaordfører og socialdemokrat glæder jeg mig over, at der med reformen lægges op til at investere 4,5 milliarder kroner årligt i uddannelse, forskning, grøn omstilling og vores danske arbejdsmarked.

Reformen adresserer to grundlæggende udfordringer, vi står med.

Den ene er manglen på arbejdskraft, hvor blandt andet hoteller, rengøringsfirmaer, barer og restauranter har haft svært ved at rekruttere nok medarbejdere. Det har de i grelle eksempler resulteret i, at restauranter her i sommermånederne i kortere perioder har været nødsaget til at holde lukket – simpelthen fordi de ikke har kunnet få vagtplanerne til at gå op. Udfordringen med arbejdsudbuddet forsøger vi bl.a. at løse med at mindske den dagpengesats, som nyuddannede får. Det betyder, at flere forhåbentligt kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

Den anden udfordring er manglen på faglærte. Om man bor i Skive, Skade eller Skovshoved er udfordringen den samme: Ventetiden på at få en håndværker ud i ens hjem er meget stor. Det bunder i, at vi simpelthen har for få faglærte – og at vi kommer til at mangle massevis af dem i fremtiden. Det problem vil vi løse ved at investere flere penge i erhvervsuddannelserne, hvor kun to ud af ti unge søger mod efter grundskolen. Det vil give en øget kvalitet. Samtidig vil vi skabe tre nye klimaerhvervsskoler, der skal være verdensklasse i det grønne uddannelsesfelt.

Det er ikke gratis at investere, og pengene til bedre uddannelser, mere grøn omstilling og nye erhvervsskoler, ønsker vi blandt andet at tilbagerulle lettelser af aktieskatten.

Den prioritering har vi lavet, fordi vores mål er klart: Danmark skal udnytte den buldrende vækst, vi pt. oplever på bagkant af Corona-krisen. Derfor skal flere i arbejde, så vi kommer styrket ud af Corona-krisen og bygger et Danmark, der er beredt på fremtiden.