Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Johnny Kent Knudsen, fredag d. 24. september 2021

Om lidt bliver her stille

I hvert fald når først valget er ovre og pladserne og posterne i byrådet er fordelt. Men kære medborger først må du træffe et valg. I de næste uger vil du møde utallige kandidater, nogle gengangere som jeg. Andre nye og friske kræfter med en kæmpe forventning til alt, hvad de skal have ændret.
Dog er det ikke så simpelt, en sandhed alle der opnår valg må sande. Virkelig at ændre noget kræver et flertal. I skive kører vi efter devisen, vi forhandler indtil alle byrådsmedlemmer kan bakke op om aftalen.
Det er i langt de fleste tilfælde en god demokratisk fremgangsmåde. Men når der skal ske drastiske ændringer, f.eks. på antal ældrecentre og skoler, så vil denne strategi med garanti ende i lappeløsninger, som reelt ikke forandrer noget. Når man f.eks. bør ændre drastisk på strukturen på vore ældrecentre, så kræver det altså mod. Politisk mod, det kan meget vel gøre ondt i egen baghave.

Men hvad er vigtigst, når det kommer til stykket? Hvad er vigtigst for dig?

At bo på et center lige om hjørnet, et center med få ansatte, et center som vi allerede nu kan se har udfordringer med at få stillingerne besat. Få borgere og måske tomme stuer, som koster tomgang. Denne tomgang, som sluger penge, som burde gå til flere varme hænder og aktiviteter på centeret. Frustrerede medarbejdere og ledere som har svært ved at holde budgetterne. Et center som svært kan give alle de eftertragtede fuldtidsstillinger, og som kræver mere af den enkelte medarbejder, også når familieliv og arbejde skal gå hånd i hånd. Eller kan du se dig i et center lidt længere væk. Et center med de samme flere små bo enheder, men samlet på en matrikel. Et center som har den optimale drift, et sted medarbejdere får en bredere faglig sparring. En mindre hektisk hverdag og måske færre weekend vagter, så familielivet ikke står tilbage. Det kan kun give større arbejdsglæde og faglighed. Og det kan kun skabe flere varme hænder og mere daglig aktivitet. Og det kan give mulighed for synlig ledelse på hvert eneste center. Alt sammen noget der vil løfte den kvalitet vore ældre vil opleve på vore centre. At vi i dag har disse kvaliteter på vore centre skyldes ene og alene et helt igennem fantastisk personale.
Men vi slider på dem, kan vi holde til det? Kan vi se dem forlade faget i ren frustration? Kan vi genbesætte stillingerne med nye varme hænder med samme passion som vi oplever i dag? Kan vi i morgen, kan vi om 5 år? Vi er nødt til at handle. Vi er nødt til at vise politisk mod og handlekraft. Det anbefales fra alle sider, men vi lytter ikke. Vi handler ikke på det. Det koster penge, kvalitet og det koster arbejdsglæde.

Valget er dit, men husk før eller siden skal du måske selv bruge en plads… hvor ser du dig selv..?

Snak med kandidaterne om deres visioner, det handler ikke kun om vore ældre. Det handler også om visionerne for vore børn… der venter også en struktur forhandling. Vi har bare ikke børn nok til at fylde institutioner og skoler. Hvad ønsker du for dit barn? Jeg ved hvad jeg ønsker for mine… Det bedste.

Vor Socialområde er under det samme pres. Vi har strammet den økonomiske skrue så hårdt, at folk render fra faget og stillingerne kan svært genbesættes. Vi er nødt til at se på de arbejdspladser og forhold, vi tilbyder. Til syvende og sidst handler ethvert arbejde med mennesker om glæden ved, at stå op og tage af sted på job. Medarbejdernes arbejdsglæde, faglighed og tid til den enkelte afgør i høj grad, hvilken kvalitet og service den enkelte modtager i dagligdagen. Glæde smitter, faglighed højner.. vi passer på hinanden.

Kommunal- og regionsrådsvalget står for døren.. Dit kryds betyder noget. Du kan vælge, at fortsætte af samme vej som nu og som vi har kørt i mange år. Du kan også vælge, at se det er tid til forandring. Tid til rettidig omhu, som faktisk er et punkt vi på flere områder for længst har passeret.

Jeg genopstiller til byrådet på ovenstående vision, jeg har siddet 12 år når denne periode slutter. Jeg har kæmpet mine kampe og agter at forsætte skulle jeg opnå valg igen. Nu ved du så hvad du kan forvente jeg først og fremmest vil kæmpe for. Jeg tør godt tage de svære men nødvendige beslutninger. Vi 27 byrådsmedlemmer har et kæmpe ansvar. Et ansvar for samtlige ansatte og samtlige borgere.

Som noget nyt stiller jeg så også op til regionsrådet, hvorfor så det.?
12 år i byrådet giver en god solid indsigt i kommunens økonomi og daglige drift. Flere og flere opgaver flyttes fra regionerne ud i kommuner. Det er godt for os alle. For den borgernære service og nære sundhed. Men regionerne laver også massive spare øvelser. Der skal følge penge med alle opgaver, ellers udhules den kommunale service totalt. Er regionerne en overflødig instans.. ? Det kan jeg med min nuværende viden ikke se. Men måske får jeg mulighed for at undersøge det selv. Også det er dit valg. Jeg stiller mig blot til rådighed. Men hånden på hjertet, byrådsarbejdet er for mig det absolut vigtigste. Det er her den service, der når ud til os alle prioriteres op og ned.

Mod, kræfter og sund fornuft så kommer man langt. Jeg er kommet hertil uden valgplakater. Som sagt har jeg hængt nok på gadehjørnerne som ung. Du må vælge mig til, for det jeg er og står for, eller lade være. Det er dit valg. Men brug din stemme uanset hvor den falder. Det er styrken ved et frit demokrati.
Men overvej nu lige om ikke vi skal gå nye veje, se på optimering, så vi bruger pengene rigtigt… på at give borgerne det bedste vi kan og må.

Socialdemokraten Peder Christensen ønsker jeg ikke overraskende som ny borgmester.
Stem på liste A. & helst personligt. Mød kandidaterne tal med dem og træf dit valg.

Er du enig i mit lille skriv så er dit kryds velkommen hos mig. Både på den hvide og den gule.

Dette bliver mit eneste debatindlæg, jeg gider helt oprigtigt ikke den tone og adfærd der desværre tegner debatsiderne i vores folkeblad. Så klip ud og gem så kan den læses igen 🙂

Godt valg til jer alle

Socialdemokratisk Byrådsmedlem
Johnny Kent Knudsen
Glattrupvej 22
7800 Skive