Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Niels Ole D. Nielsen

Ældreområdets fremtid!

Ældreområdet er et af de områder, der fortjener stor opmærksomhed. Som vi har kunnet høre og læse under processen i forbindelse med strukturdrøftelserne for området, og det netop indgåede forlig, så vil nogle partier meget, nogle vil kun lidt, og så er der dem, som ikke ved, hvad de vil. Det bærer forliget, (som jeg vedstår mig, for det var det, man politisk kunne samles om) præg af, og ingen er i tvivl om, at det nye byråd kommer til at se på strukturen igen allerede i 2022. For vi bliver i en overskuelig fremtid hårdt udfordret på både økonomien og bemandingen inden for området, så der skal udvises rettidig omhu, hvis ikke det skal bryde sammen.

Skulle der efter valget være en anden politisk sammensætning af byrådet, og skulle jeg igen blive en del af byrådet, er her, hvad jeg vil med ældreområdet i den kommende byrådsperiode:

 • Vi skal følge udviklingen vedr. antallet af tomme boliger på plejecentrene. Hvis antallet fortsætter med at stige, er vi nødt til at handle på det.
 • Der skal ske en udvidelse af pladser i Skive by, hvor der er pladsmangel, og hvor der vil blive brug for endnu flere pladser fremover.
 •  Alle plejecentre skal gøres tidssvarende.
 • Der afsættes flere midler til at beholde ældre længst muligt i eget hjem. Der skal tages udgangspunkt i den enkelte ældres ressourcer og behov, så man får hjælp i tide til de daglige praktiske opgaver, man ikke mere kan udføre selv. Der skal sikres ordentlig rengøring og hjemmehjælp, der løbende vurderes.
 • Der skal sikres et godt samarbejde med de pårørende med udgangspunkt i den ældres behov og byggende på dialog, gensidig tillid og respekt.
 • Samarbejdet mellem sygehusene i regionen og kommunens ældrepleje skal styrkes, så unødige indlæggelser kan undgås, og overgangen til kommunal genoptræning opleves problemfrit.
 • Dagcentrene og aktivitetscentrene udgør et omdrejningspunkt af høj kvalitet for et aktivt ældreliv. Dem skal vi fortsat have afsat de nødvendige midler til.

Men ældreområdet kan ikke klare sig uden medarbejdere, og der er brug for dygtige faglærte medarbejdere på området.

Desværre er der mangel på arbejdskraft, en mangel der er ved at udvikle sig til et katastrofalt stort problem for hele området. Derfor er der brug for at tale området op, i modsætning til de indlæg, der desværre gør det modsatte. De tiltag, som jeg har nævnt ovenfor, skal være med til at skabe et ældreområde, som tiltrækker den nødvendige faguddannede kvalificerede arbejdskraft, og som skaber et miljø, som bibeholder medarbejderne på området. Men det kan ikke stå alene. Vi skal lave en målrettet indsats for det. Derfor skal følgende gøres:

 • Alle stillinger på ældreområdet skal opslået som fuldtidsstillinger, således at alle, som har interesse for at arbejde inden for området, vil kunne leve af det. Det vil kunne lade sig gøre med en struktur, hvor vi får større enheder. Skulle en medarbejder være interesseret i deltid, så skal hun/han altid have mulighed for at for at forhandle sig ned i tid med sin arbejdsgiver.
 • Vores medarbejdere skal mødes med tillid.
 • Personalet skal have tilbudt den nødvendige efteruddannelse, så de kan efterkomme borgernes nuværende og kommende behov, da de ældre borgeres behov ændres løbende. Dette skal ske ved et meget tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive.
 • Der skal ske en løbende indførelse af velfærdsteknologi, og den skal tages i brug og anvendes der, hvor det kan fremme medarbejderens arbejdsvilkår og mindske nedslidning.

Både vores ældre borgere og alle medarbejderne fortjerner ordentlige forhold på ældreområdet, og det er primært de valgte politikeres ansvar, at rammerne og økonomien er til stede for dette. Det sker ikke ved skattelettelser og privatiseringer, men det gøres ved at udvise rettidig omhu.

Med venlig hilsen

Niels Ole Damgaard Nielsen

Kastanievænget 66

7800 Skive

Byrådsmedlem og kandidat nr. 3 for liste A