Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Niels Ole D. Nielsen, torsdag d. 14. oktober 2021

Indsats mod spiseforstyrrelser!

I Skive Kommune får vi et stigende antal henvendelser vedr. borgere med en spiseforstyrrelse, eller symptomer på dette. Det gælder både på børne- og voksenområdet. Desværre findes der i dag ikke en koordineret indsats til disse borgere, og det kan medføre, at de falder ned mellem to stole, og derved ingen hjælp får. For at imødegå dette har vi valgt at sætte penge af på budget 2022 til at oprette en tovholderfunktion for området. Denne tovholder får blandt andet til opgave, at:

  • Være koordinerende kontaktperson på området.
  • Opbygge og vedligehold samarbejdsrelationer, formindlingsopgaver på f.eks. skoler og kompetenceudvikling.
  • Sikre at borgere med behov for hjælp ved, hvor de skal henvende sig.
  • Koordinere samarbejdet med regionspsykiatrien og de praktiserende læger.
  • Afholde afklarende og rådgivende samtaler med borgere, pårørende og fagpersoner.
  • Indsatsen kan gå i gang med det samme, at der er kommet en henvendelse fra en ung eller dennes forældre.

Med venlig hilsen

Niels Ole Damgaard Nielsen
Kastanievænget 66
7800 Skive

Byrådsmedlem og kandidat nr. 3 for liste A