Læserbrev i Skive Folkeblad

Af Niels Ole D. Nielsen, mandag d. 25. oktober 2021

Folkets skole og daginstitution

I den kommende valgperiode skal der tages en meget vigtig beslutning for daginstitutions- og folkeskoleområdet i Skive Kommune. Det skal nemlig besluttes, hvordan den fremtidige struktur på området skal være. Derfor er det vigtigt, at de enkelte byrådskandidater fortæller, hvad de vil med området, hvis de skulle blive valgt ind.

Skulle jeg blive genvalgt, vil jeg arbejde for, at:

• Vi får en ny struktur for daginstitutioner og skoler, der er langtidsholdbar og er med til at højne børnenes sociale, personlige og faglige niveau. Børnene er områdets kerneopgave!

• Udarbejdelsen af den nye struktur ikke bliver en spareøvelse, men derimod skal den sikre yderligere midler til den enkelte daginstitution og skole. Det indebærer også, at evt. frigjorte midler ved den nye struktur forbliver på området.

• Børn i daginstitutioner og skoler møder kvalificerede og ansvarlige voksne, som støtter dem i deres udvikling, trivsel og selvstændighed i ordentlige fysiske rammer.

• Der gøres en særlig indsats for at integrere børn fra andre lande og kulturer.

• Folkeskolens SFO’ere og klubber ligeledes får et løft på tildelingen, så der fortsat kan gives gode pædagogiske tilbud.

• Ungdomsskolen, herunder 10’eren, fortsat styrkes og støttes, så den fortsat kan lave de mange fantastisk flotte faglige og sociale tilbud til de unge i Skive Kommune.

• Vi i Skive Kommune bevarer læreruddannelsen, der har en enorm betydning for, at vi også fremover kan få uddannede folkeskolelærere på vores skoler.

Folkets skole og daginstitution er utrolig vigtige institutioner i vores velfærdssamfund. De er med til at danne og forme det vigtigste, vi forældre har, nemlig vores børn, selvfølgelig i et tæt samspil med os. Det er vores opgave som politikere at sikre, at de har optimale forhold til dette arbejde.
Med venlig hilsen

Niels Ole Damgaard Nielsen
Kastanievænget 66
7800 Skive


Byrådsmedlem og kandidat nr. 3 for liste A