Generalforsamling 2021

Mandag d. 31/5-2021 afholdte partiforeningen den årlige generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt virtuelt pga. covid-19.

Bestyrelsen har d. 2/6-2021 valgt at konstituere sig på følgende måde:

 • Marianne Fløe Fejerskov, Skive (formand)
 • Mads Fjendbo Madsen, Skive (næstformand)
 • Bente Bisgaard, Skive (kasserer og medlemsansvarlig)
 • Helle Madsen, Glyngøre (sekretær)
 • Hanne Vendelbo, Skive (bestyrelsesmedlem, webansvarlig)
 • Jens Andreas Mortensen, Hald (bestyrelsesmedlem)
 • Carsten Høgh Nielsen, Nr. Søby (bestyrelsesmedlem)
 • Niels Hørup, Hjerk (bestyrelses suppleant)
 • Susanne Grove, Skive (bestyrelses suppleant)
 • Erik Vestergaard Kristensen, Jebjerg (bestyrelses suppleant)
 • Jørgen Breum, Rødding (bestyrelses suppleant)